W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

1 - B. T. Woronowicz (2009) - kryteria diagnostyczne nawiązujące do kryteriów diagnostycznych uzależnień według IDC 10, zgodnie z którymi siecioholizm można rozpoznawać, gdy w okresie ostatniego roku stwierdzono obecność przynajmniej 3 z następujących objawów:

  • ·         silną potrzebę lub poczucie przymusu korzystania z Internetu,
  • ·         trudność w kontrolowaniu zachowań związanych z Internetem (powstrzymywania się od korzystania z sieci, panowania nad ilością czasu spędzanego Internecie),
  • ·         odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia przy próbach przerwania lub ograniczenia korzystania z Internetu oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do komputera,