W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

1 - B. T. Woronowicz (2009) - kryteria diagnostyczne nawiązujące do kryteriów diagnostycznych uzależnień według IDC 10, zgodnie z którymi siecioholizm można rozpoznawać, gdy w okresie ostatniego roku stwierdzono obecność przynajmniej 3 z następujących objawów:

 • ·         silną potrzebę lub poczucie przymusu korzystania z Internetu,
 • ·         trudność w kontrolowaniu zachowań związanych z Internetem (powstrzymywania się od korzystania z sieci, panowania nad ilością czasu spędzanego Internecie),
 • ·         odczuwanie niepokoju, rozdrażnienia czy gorszego samopoczucia przy próbach przerwania lub ograniczenia korzystania z Internetu oraz ustępowanie tych stanów z chwilą powrotu do komputera,
 • ·         przeznaczanie coraz większej ilości czasu na korzystanie z Internetu,
 • ·         postępujące zaniedbywanie alternatywnych źródeł przyjemności lub dotychczasowych zainteresowań na rzecz Internetu,
 • ·         korzystanie z Internetu pomimo szkodliwych następstw (fizycznych, psychicznych i społecznych) mających związek z tą czynnością.

2 - K. W. Beard i M. E. Wolf (2001) - zaburzenie kontroli nawyków i popędów, które można rozpoznać, gdy u zaburzonego występuje pięć objawów:

 1. ·         głębokie pochłonięcie Internetem (natrętne myśli o poprzedniej wizycie w sieci i oczekiwanie na następną),
 2. ·         potrzeba coraz dłuższego korzystania z Internetu, aby osiągnąć satysfakcję,
 3. ·         podejmowanie bezowocnych prób kontroli, ograniczenia lub zaprzestania korzystania z Internetu,
 4. ·         przy próbie ograniczenia lub zaprzestania korzystania z Internetu pojawia się niepokój, obniżony nastrój i irytacja,
 5. ·         pozostawanie w sieci dłużej niż się pierwotnie zamierzało.

A także jeden objaw spośród poniższych:

 1. ·        uzależniony ryzykuje utratę znaczącego związku, pracy, możliwości nauki i rozwoju kariery z powodu Internetu,
 2. ·         uzależniony okłamuje członków rodziny ,terapeutów i inne osoby co do stopnia zaangażowania w Internet,
 3. ·         uzależniony używa Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub łagodzenia dysforycznego nastroju (poczucia bezradności, winy, lęku czy depresji).

3 - N. A. Shapira (2003) podaje, że problemowe używanie Internetu można zdiagnozować, gdy występuje przynajmniej jeden z poniższych objawów:

 • ·         chęć korzystania z Internetu jest doświadczana jako pokusa nie do opanowania,
 • ·         nadmierne korzystanie z Internetu w okresie dłuższym niż pierwotnie planowany.

 

(źródło: https://www.psychologiawpraktyce.pl/magazyn nr 3/2017)