W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

Cechy charakterystyczne dla osób z syndromem DDA*)

(Dorosłe Dziecko Alkoholika / Dorosłe Dziecko z rodziny Dysfunkcyjnej)

Zapoznanie się z tą listą może pomóc w określeniu swoich cech. Niektórzy uważają, że wszystko co ich dotyczy jest „dysfunkcyjne”. Może warto jednak dokonać zróżnicowania na te cechy, które mogą być „obciążeniem” oraz na te, które mogą pomagać, być korzystne.

 

Lęk przed uczuciami

  • ’      trudno mi wyrażać uczucia
  • ’      często nie jestem świadom swoich uczuć
  • ’      czasami myślę, że uczucia są wyłącznie ciężarem