W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

Masz przed sobą test, przy pomocy którego możesz dokonać autodiagnozy problemów alkoholowych. Czytaj uważnie pytania, odpowiedzi zaznaczaj kółkiem w tabelce, twierdzące w kolumnie TAK, a przeczące w kolumnie NIE. Staraj się być szczery.

Kwestionariusz AUDIT

Pamiętaj:

  • Dokładnie odczytaj kolejne pytania
  • Zanotuj liczbę punktów
  • Porcja standardowa (1 porcja to 25 ml 40% wódki, lub ekwiwalent innego napoju alkoholowego)

  1. Czy uważasz, że pijesz w taki sposób jak większość ludzi?
  2. Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że Twoje picie nie mieści się w normie?

  1. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy miałeś poczucie winy po wypiciu alkoholu?

CAGE (klatka)

  1. ang. Cut – redukować

    Czy zdarzyły się w Pana/Pani życiu takie okresy, kiedy odczuwał(-a) Pan/Pani konieczność ograniczenia swego picia?