W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

Kwestionariusz AUDIT

Pamiętaj:

 • Dokładnie odczytaj kolejne pytania
 • Zanotuj liczbę punktów
 • Porcja standardowa (1 porcja to 25 ml 40% wódki, lub ekwiwalent innego napoju alkoholowego)
 1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
  • (0) nigdy
  • (1) raz w miesiącu lub rzadziej
  • (2) dwa do czterech razy w miesiącu
  • (3) dwa lub trzy razy w tygodniu
  • (4) cztery lub więcej razy w tygodniu
 2. Ile standardowych porcji zawierających alkohol wypija Pan/Pani w dniu, w którym Pan/Pani pije?
  • (0) 1-2 porcje
  • (1) 3-4 porcje
  • (2) 5-6 porcji
  • (3) 7-9 porcji
  • (4) 10 lub więcej porcji
 3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej porcji alkoholu podczas jednego dnia?
  • (0) nigdy
  • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  • (2) około raz w miesiącu
  • (3) około raz w tygodniu
  • (4) codziennie lub prawie codziennie
 4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
  • (0) nigdy
  • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  • (2) około jeden raz w miesiącu
  • (3) około 1 raz w tygodniu
  • (4) codziennie lub prawie codziennie
 5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobił Pan/Pani coś niewłaściwego, co naruszyło przyjęte w Pana/Pani środowisku normy postępowania?
  • (0) nigdy
  • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  • (2) około raz w miesiącu
  • (3) około raz w tygodniu
  • (4) codziennie lub prawie codziennie
 6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pani napić się alkoholu rano następnego dnia po "dużym piciu", aby móc dojść do siebie?
  • (0) nigdy
  • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  • (2) około raz w miesiącu
  • (3) około raz w tygodniu
  • (4) codziennie lub prawie codziennie
 7. Jak często w ostatnim roku miał Pan/Pani poczucie winy lub wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?
  • (0) nigdy
  • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  • (2) około raz w miesiącu
  • (3) około raz w tygodniu
  • (4) codziennie lub prawie codziennie
 8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani przypomnieć sobie, co zdarzyło sie poprzedniego dnia lub nocy, z powodu picia?
  • (0) nigdy
  • (1) rzadziej niż jeden raz w miesiącu
  • (2) około raz w miesiącu
  • (3) około raz w tygodniu
  • (4) codziennie lub prawie codziennie
 9. Czy kiedykolwiek Pan/Pani lub ktoś inny doznał jakiegoś urazu fizycznego w wyniku Pana/Pani picia?
  • (0) nie
  • (2) tak, ale nie w ostatnim roku
  • (3) tak, w ostatnim roku
 10. Czy ktoś z rodziny, lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia interesował się Pana/Pani piciem albo sugerował jego ograniczenie?
  • (0) nie
  • (2) tak, ale nie w ostatnim roku
  • (3) tak, w ostatnim roku

SUMA PUNKTÓW JEST RÓWNA I WIĘKSZA OD 8 możliwe jest występowanie zagrożeń związanych z chorobą alkoholową.

Jeśli WIĘKSZA od 13 należy skorzystać z pomocy specjalistów – terapeutów uzależnień.

Test AUDIT jest przygotowany przez
Państwowa Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych