W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

LISTA ZABURZEŃ FUNKCJONOWANIA WYSTĘPUJĄCYCH W WYNIKU REAKCJI NA STRES WE WSPÓŁUZALEŻNIENIU

Większość poniższych objawów może towarzyszyć nie tylko współuzależnieniu, ale wielu innym problemom. Niemniej jednak pojawienie się tych symptomów u osoby, która żyje w związku z osobą nadużywającą alkohol, może świadczyć o jej uwikłaniu. Ważne jest więc połączenie poniższych objawów z całym kontekstem życia danej osoby.

Samopoczucie fizyczne
1. Zaburzenia snu (sen nie przynosi odpoczynku).
2. Zaburzenia łaknienia (przejadanie lub brak apetytu).
3. Zmęczenie.
4. Kłopoty ze zdrowiem - bóle głowy, migreny, bóle żołądka, w klatce piersiowej, wysypki, alergie, biegunki, bóle kręgosłupa.
5. Załamanie fizyczne - odnowienie zaleczonych chorób: wrzody żołądka, serce.
6. Zaburzenia mowy, słuchu.
7. Zaburzenia oddechu.

Samopoczucie psychiczne
1. Dezorientacja uczuciowa - wiele uczuć lecz nie rozumiem, co jest nie w porządku.
2. Nieadekwatne emocje np. wzruszenie bez powodu.
3. Niekontrolowana huśtawka nastrojów. Gonitwa myśli. Tunelowe widzenie.
4. Myślenie życzeniowe, ucieczka od realnego życia.
5. Niezdolność do podejmowania decyzji.
6. Żalenie się nad sobą.
7. Poczucie, że jestem ofiarą.
8. Ogólny niepokój i lęk.
9. Utrata wiary w Boga.
10. Poczucie osamotnienia i izolacji.
11. Napady paniki.
12. Rozpacz, myśli samobójcze.
Zmiany w trybie życia

1. Załamanie się struktury dnia.
2. Brak dbałości o siebie.
3. Brak racjonalnego planowania zajęć.
4. Ucieczka w samotność.
5. Zachowania kompulsywne.
6. Rozrzutność - martwienie się o pieniądze.
7. Utrata kontroli nad zachowaniami.
8. Niemożność zmiany zachowań destrukcyjnych.
9. Całkowite odstawienie spotkań wspierających.

Zmiany w stosunkach z ludźmi
1. Nieutrzymywanie kontaktów z ludźmi.
2. Zajmowanie się innymi a nie sobą.
3. Nieuzasadnione pretensje do innych, żale.
4. Odrzucanie pomocy innych - sama sobie poradzę.
5. Irytowanie się na członków rodziny.
6. Spełnianie oczekiwań innych wbrew własnym interesom.
7. Niezdolność do określania norm i ich egzekwowania (np. z dziećmi).
8. Udawanie, że jestem kimś innym, trudność w mówieniu co myślę.
9. Obwinianie innych.
10. Branie odpowiedzialności za innych.
11. Próby wymuszania zachowań innych ludzi.
12. Umoralnianie - ja wiem najlepiej.

Myślenie i zachowania "współuzależnieniowe"
1. Koncentracja na alkoholiku:
    - co robi,
    - co mówi,
    - co czuje.
2. Myślenie - co by było dobre dla niego.
3. Usilne a zarazem mało skuteczne wpływanie na zmianę zachowań alkoholika.
4. Umoralnianie, pokazywanie objawów jego choroby.
5. Rozpamiętywanie dawnych urazów, wypominanie.
6. Obwinianie alkoholika - to przez ciebie.
7. Pokazywanie - popatrz, jak ja przez ciebie cierpię.
8. Pokazywanie - zobacz, jaki jesteś zły, a ja jaka dobra.
9. Zachowania obronne - usprawiedliwianie się.
10. Usprawiedliwianie swoich niepowodzeń życiowych jego piciem.
11. Budowanie poczucia wartości na jego poniżaniu.
12. Rozmyślanie jak by było, gdyby on przestał pić.
13. Przeżywanie wstydu z powodu tego, że jest problem alkoholowy.
14. Zachowania kompulsywne.
15. Niezdolność do zmiany zachowań, pomimo świadomości tego, co się dzieje (np. mam nawrót i nic nie robię).
16. Agresywne zachowania lub obrażanie się na niego („ciche dni").
17. Myślenie -jestem do niczego.
18. Postawa - nie zależy mi.
19. Rozwój przekonania - niczego nie potrzebuję.
20. Obraz siebie jako pokonanej lub zwyciężczyni.

©2016, GetSober24