W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

Możemy je odnaleźć w nas samych, w naszym ciele, umyśle i życiu. Dla własnego dobra możemy

uruchomić wewnętrzny system dostrzegania, identyfikowania, nazywania i okazywania naszych

wewnętrznych stanów i przeżyć. Zapraszam do przygody z samym sobą.

Najpierw jednak uzupełnij wiedzę.

Czy wiesz, że...

UCZUCIE – rodzi się w nas samych, to energia, która przenika nasze ciała, umysły i

dusze. Uczucie jest wszechobecne, towarzyszy nam jako szczególnie silna forma przeżycia,

ukierunkowania uwagi i empatii lub antypatii. Uczuciem reaguję na zaspokojenie lub niedobór

naszych potrzeb akceptacji i poczucia własnej wartości. Przyjemne (pozytywne) uczucie dąży do równowagi

energetycznej, nieprzyjemne (negatywne) dąży do konfrontacji lub walki o energię.

EMOCJA - to stan duszy, umysłu i ciała, który jest naszą reakcją na zdarzenia życiowe i na

innych ludzi, to nasza szybka reakcja. Może być burzliwa, pasywna lub apatyczna. Emocja

jest energią starcia się naszego systemu postrzegania i wartości z sytuacją, której doświadczam tak

z zewnątrz, jak i w sobie samym.

NASTRÓJ – Zbiór emocji, które ukierunkowują naszą uwagę, nasze wizualizacje i emocje,

tendencyjnie i subiektywnie, na jeden nurt przeżyć wewnętrznych.

ZACHOWANIE – To proces reakcji na bodziec. Możemy przejawiać zachowanie świadome i wtedy

samokontrola umysłu, ciała i ducha określi jakość energetyczną naszych zachowań. Możemy także

przejawiać zachowanie nieświadome, nawykowe, albo nieuświadomione, wtedy nasza świadomość

nie ma możliwości kreowania naszych zachowań.

POSTAWA – To zespół zachowań ściśle związany z wyznawanym systemem wartości, filozofią

życia i przekonaniami. Postawę przejawiamy wobec zdarzeń i okoliczności, cudzych przekonań i

dokonań, określając swoje własne przekonania i sądy w określony sposób, tak werbalny (słowami,

intonacją głosu, pomrukami, chrząknięciami itp.), jak i pozawerbalny (mimiką, pozycją ciała,

gestem, wzrokiem itp.). Energia postawy zależy od naszej samoświadomości i wewnętrznej uwagi.

POPĘD – Innymi słowy nieświadomy apetyt, jest on motywacją do działania. Wyraża siły, które

dążą do zaspokajania moich niesprecyzowanych potrzeb. Niczym głód – popęd dąży do

zaspokojenia, mniej dbając o to, co jemy konkretnie, a bardziej o uczucie nasycenia.

INSTYNKT – Zespół zachowań nieuświadomionych, które związane są z potrzebą przetrwania,

przeżycia. Instynkt to prapamięć naszych komórek zapisana językiem doświadczeń w moim

organizmie. Instynktownie płaczemy, zaciskamy zęby i pięści, przytulamy się, ssiemy i szukamy

wsparcia. Instynkt to odbiór energetycznych informacji przez przeczucie, bez udziału logiki i

syntezy.

MOTYWACJA – Siła, która działa mobilizująco, zachęca nas do działania i wysiłku. Motywacja to

energia umysłu i ducha, która jest przyczyną naszych ukierunkowanych i sprecyzowanych działań.

To ona wprawia ciało i umysł w ruch, daje paliwo konieczne do działania. Motywacja jest niczym

aparatura doprowadzająca energię. To ona decyduje o skuteczności i determinacji mojego

działania.

PROCES PSYCHICZNY – Proces psychiczny to łańcuszek zdarzeń, które świadomie lub

nieświadomie następują w nas, kształtując naszą osobowość i psychikę.

DYSPOZYCJA PSYCHICZNA – Jest to aktualny stan naszego samopoczucia, ściśle powiązany z

przeżytymi emocjami i sposobem, w jaki zareagowaliśmy na życiowe zdarzenia. Dyspozycja

psychiczna to mój poziom energii życiowej i wewnętrznego przekonania o własnej wartości, kreuje

ją także nasza wyobraźnia i zdolność wizualizacji. Dyspozycja psychiczna jest stanem moich sił

życiowych na poziomie umysłu, ciała i ducha.

W zakresie identyfikacji psychologicznej postrzegamy kolejne stany napięcia, pobudzenia lub

pasywności emocjonalnej i uczuciowej jako różnego rodzaju powiązania i reakcje. Przyjrzyjmy się

więc liście:

• UCZUĆ

• EMOCJI

• POSTAW

• ZACHOWAŃ

• STANÓW UMYSŁU

• NASTROJÓW

• UMIEJĘTNOŚCI

• WRAŻEŃ

• WŁAŚCIWOŚCI

• CZYNNIKÓW

• POTRZEB

• ODCZUĆ

Oto lista szeroko pojmowanych uczuć i emocji, wraz z identyfikacją powiązań emocjonalnych i

poznawczych:

1. Afektacja – emocja

2. Afront – zachowanie

3. Agresja – emocja, zachowanie

4. Ambicja – postawa, zachowanie

5. Anielskość – nastrój

6. Antypatia – emocja

7. Apatia – nastrój

8. Arogancja – postawa, zachowanie

9. Ascetyzm – postawa

10. Atak – postawa

11. Aura – jakość wyższego rzędu związana z uczuciami i emocjami, nastrój

12. Autokontrola – postawa

13. Awersja – emocja

14. Bagatelizowanie – postawa

15. Balsam - nastrój

16. Bałagan – postawa

17. Bezkarność – postawa

18. Bezprawie – postawa

19. Bezradność – postawa, uczucie, emocja

20. Bezsilność – postawa, uczucie, emocja

21. Beztroska – postawa

22. Bezwstyd – postawa

23. Bierność – postawa

24. Bitwa – emocja, czynnik motywacyjny, umiejętność

25. Błąd – emocja, czynnik

26. Błogosławieństwo – nastrój

27. Błogość – nastrój

28. Boleść – nastrój

29. Ból – emocja

30. Brak odpowiedzialności – postawa

31. Burzliwość – postawa

32. Chamstwo – postawa

33. Chytrość – postawa

34. Chełpliwość – postawa

35. Ciemnota – postawa

36. Ciepło – nastrój

37. Cierpienie – uczucie, emocja, postawa, nastrój

38. Cierpliwość – uczucie

39. Cnotliwość – uczucie, postawa

40. Czułość – uczucie

41. Czystość – postawa, emocja

42. Delicje – nastrój

43. Delikatność – uczucie

44. Delektowanie się – nastrój

45. Depresja – emocja, nastrój

46. Dobro – uczucie

47. Dobroć – uczucie

48. Dobrobyt – potrzeba

49. Dobrodziejstwo – uczucie, zachowanie, potrzeba

50. Dotyk – wrażenie

51. Dowcip – zachowanie

52. Dozór – postawa

53. Duma – uczucie

54. Dusza swoja – nastrój, emocja

55. Dwulicowość – postawa

56. Dyscyplina – postawa

57. Dyshonor – uczucie

58. Dyskomfort – nastrój

59. Dyskrecja – postawa, zachowanie

60. Dyskryminacja – postawa, zachowanie

61. Dyskusja – zachowanie

62. Dzikość – postawa, emocja

63. Ekstaza – uczucie

64. Emocjonalność – postawa, właściwość wrodzona

65. Empatia – postawa, uczucie, zdolność

66. Energia – postawa, nastrój

67. Entuzjazm – uczucie, postawa, nastrój

68. Eteryczność – uczucie, postawa, nastrój

69. Euforia – uczucie, nastrój

70. Fałsz – postawa

71. Fart – potrzeba

72. Figiel – zachowanie

73. Furia – emocja

74. Frajda – nastrój

75. Frustracja – emocja

76. Frykasy – potrzeba wyzwalająca nastrój pozytywny

77. Gapiowatość – postawa

78. Gburowatość – postawa

79. Głębia – odczucie

80. Głos sumienia – czynnik motywacyjny, odczucie

81. Głupota – postawa

82. Gniew – emocja

83. Godność – uczucie

84. Gorączkowość – emocja

85. Gorycz – uczucie

86. Groza – uczucie

87. Groźba – emocja

88. Grubiaństwo – postawa

89. Grzeczność – postawa

90. Gwałt – zachowanie

91. Gwałtowność – postawa

92. Hańba – uczucie

93. Hipokryzja – postawa

94. Histeria – postawa, emocja

95. Hojność – postawa

96. Honor – uczucie

97. Honorowość – postawa

98. Humor – umiejętność

99. Ignorancja – postawa

100. Ikra – odczucie, umiejętność

101. Impulsywność – postawa, emocja, właściwość mózgu

102. Intencja – czynnik motywacyjny

103. Interesowność – postawa

104. Inwazja – poczucie, odczucie, emocja

105. Irytacja – emocja

106. Jad – czynnik zachowania, emocja

107. Jaźń – jakość wyższego rzędu

108. Katusze – emocje

109. Kochliwość – emocja, zachowanie

110. Komfort – nastrój, odczucie

111. Kompromitacja – emocja

112. Konflikt – odczucie, czynnik motywacyjny

113. Konserwatyzm – postawa

114. Konsternacja – postawa

115. Kontakt – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny

116. Kontrola – postawa

117. Kontrowersje – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny

118. Korzyść – odczucie, emocja

119. Kruchość – cecha emocji, uczuć i osobowości

120. Kultura – jakość wyższego rzędu, zależna od emocji, uczuć, postawy i potrzeb

121. Kuratela – czynnik motywacyjny

122. Lekceważenie – postawa, emocja

123. Lekkomyślność – postawa

124. Lenistwo – postawa, zachowanie

125. Lęk – emocja

126. Lincz – zachowanie zawierające stereotypy, uprzedzenia i dyskryminację

127. Litość – uczucie

128. Lojalność – uczucie

129. Lotność – stan umysłu

130. Luz – nastrój

131. Ład – uczucie, nastrój, postawa

132. Łagodność – uczucie, nastrój

133. Łakocie – wrażenie, czynnik motywacyjny

134. Łaska – jakość wyższego rzędu, wrażenie

135. Małoduszność – postawa

136. Marazm – nastrój

137. Marnotrawstwo – zachowanie

138. Mecenat – czynnik motywacyjny

139. melancholia – nastrój

140. Męczarnie – emocje, odczucia

141. Męka – uczucie

142. Męstwo – zachowanie, postawa

143. Miejsce – cecha, odczucie

144. Miłosierdzie – uczucie

145. Miłość – uczucie

146. Moc – odczucie, jakość wyższego rzędu, cecha emocji

147. Mściwość – emocja, postawa

148. Nadzieja – uczucie

149. Nadzór – czynnik motywacyjny, odczucie

150. Namiętność – emocja

151. Napaść – postawa, czynnik motywacyjny

152. Napięcie – odczucie

153. Napięte stosunki – postawa, czynnik motywacyjny

154. Nastrój – stan emocjonalny o długim okresie trwania

155. Nasycenie – odczucie, cecha stanu emocjonalnego

156. Natężenie – odczucie, cecha stanu emocjonalnego

157. Naturalność – postawa

158. Niechęć – emocja

159. Niecierpliwość – emocja

160. Nieczułość – postawa, emocja

161. Niedelikatność – emocja

162. Niedomyślność – postawa

163. Niegrzeczność – postawa

164. Nieład – postawa

165. Niełaska – cecha, emocja

166. Niemoc – cecha, emocja

167. Nienawiść – emocja

168. Nieobycie – postawa

169. Nieokrzesanie – postawa

170. Niepojętność – postawa

171. Nieporozumienie – odczucie, czynnik motywacyjny

172. Nieporządek – postawa, czynnik motywacyjny

173. Nieposzanowanie – postawa

174. Niepowodzenie – odczucie, czynnik motywacyjny

175. Nieprzychylność – postawa

176. Niesmak – emocja

177. Niespodzianka – emocja, czynnik motywacyjny

178. Nieśmiałość – uczucie, zachowanie, postawa

179. Nietakt – zachowanie, odczucie, czynnik

180. Nieuctwo - wrażenie

181. Nieumiarkowanie – postawa

182. Nieuprzejmość – postawa

183. Niewola – uczucie, emocja

184. Niewrażliwość – postawa

185. Niezdolność do – czynnik motywacyjny

186. Niezgoda – odczucie, czynnik motywacyjny

187. Nieżyczliwość – postawa, nastrój

188. Normalność – postawa, nastrój

189. Nuda – nastrój

190. Obłuda – postawa

191. Obrzydzenie – emocja

192. Oburzenie – emocja

193. Ochota – emocja

194. Odporność – umiejętność, postawa

195. Odpowiedzialność – uczucie

196. Odraza – emocja

197. Odurzenie – stan, nastrój, czynnik motywacyjny

198. Ogień – czynnik motywacyjny

199. Ograniczenie – emocja, uczucie postawa

200. Okrucieństwo – emocja, postawa

201. Omyłka – emocja, czynnik motywacyjny

202. Onieśmielenie – emocja, uczucie, postawa

203. Opanowanie – postawa

204. Opieka – postawa, uczucie

205. Opuszczenie – uczucie, emocja, nastrój

206. Ordynarność – postawa

207. Osłoda – nastrój, uczucie, czynnik motywacyjny

208. Osłupienie – stan emocjonalny, nastrój

209. Oswobodzenie – stan emocjonalny

210. Oszołomienie – emocja

211. Oszustwo – postawa

212. Otchłań – porywający stan emocjonalny, nastrój

213. Otucha – uczucie

214. Otwartość – postawa

215. Pamiętliwość – cecha emocjonalna, postawa

216. Panika – porywający stan emocjonalny, odczucie

217. Pasja – emocja, uczucie

218. Pasywność – postawa

219. Pewność – postawa

220. Pieszczota – odczucie, czynnik motywacyjny

221. Pilnowanie – czynnik motywacyjny

222. Płochość – emocje, postawa

223. Płomień – odczucie, czynnik motywacyjny

224. Pochlebstwo – postawa

225. Pochopność – postawa

226. Pociecha – uczucie

227. Pocieszenie – uczucie

228. Podniecenie – emocja, stan szczególnego pobudzenia

229. Pogarda – emocja

230. Pogoda ducha – uczucie, nastrój

231. Pogrom – zachowanie, czynnik motywacyjny

232. Pogwałcenie – zachowanie, czynnik motywacyjny

233. Pokora – uczucie

234. Pokrzepienie – uczucie, postawa, czynnik motywacyjny

235. Polemika – zachowanie, czynnik motywacyjny

236. Pomiatanie – postawa

237. Pomoc – uczucie

238. Pomyłka – czynnik motywacyjny

239. Poniżenie – uczucie

240. Popędliwość – emocja

241. Popularność – cecha, zdolność, czynnik motywacyjny

242. Poręczność – cecha

243. Poryw – emocja, uczucie

244. Porywczość – emocja

245. Poryw serca – uczucie

246. Porządek – czyn motywacyjny, nastrój

247. Posłuszeństwo – zachowanie

248. Potęga – uczucie

249. Potknięcie – czynnik motywacyjny

250. Potulność – postawa

251. Poważanie – postawa, cecha, czynnik motywacyjny

252. Powodzenie – cecha, czynnik motywacyjny

253. Powściągliwość – cecha

254. Pożytek – cecha

255. Prawdziwość – odczucie, cecha emocji, uczucia, nastroju

256. Promienność – uczucie, nastrój

257. Prostactwo – postawa

258. Próżność – uczucie

259. Przebaczenie – uczucie

260. Przebiegłość – zachowanie, postawa

261. Przekonanie – stan emocjonalny wyrażający poglądy

262. Przemoc – postawa

263. Przepaść – odczucie, czyn motywacyjny, nastrój

264. Przerażenie – emocja

265. Przestronność – nastrój

266. Przestworze – stan emocjonalny, odczucie

267. Przesyt – nastrój

268. Przeświadczenie – emocja, której towarzyszy szczególne uczucie pewności

269. Przewrotność – postawa, emocja

270. Przychylność – postawa, uczucie, nastrój

271. Przyjaźń – postawa

272. Przyjemność – uczucie, nastrój

273. Przykrość – emocja

274. Pycha – emocja

275. Radość – emocja, uczucie

276. Respekt – postawa

277. Rozbój – zachowanie

278. Rozczarowanie – emocja, nastrój

279. Rozczulanie się – emocja, nastrój

280. Rozdrażnienie – emocja, nastrój

281. Rozgoryczenie – emocja, nastrój

282. Rozkosz – emocja, nastrój, uczucie

283. Rozmiłowanie – emocja, nastrój, uczucie

284. Rozmodlenie – stan emocjonalny

285. Rozmowa – czynnik motywacyjny

286. Rozprężenie – nastrój

287. Rozpusta – postawa

288. Rozrzutność – postawa

289. Rozsądek – zachowanie, umiejętność

290. Roztargnienie – emocja

291. Rozżalenie – emocja, nastrój

292. Równowaga – emocja, nastrój

293. Rygor – odczucie, postawa, czynnik motywacyjny

294. Samokontrola – cecha inteligencji emocjonalnej, postawa, umiejętność

295. Samopoczucie – czynnik motywacyjny, zespół emocji

296. Samosąd – zachowanie związane z postawą

297. Samotność – emocja, uczucie, nastrój

298. Satysfakcja – uczucie, nastrój

299. Schludność – postawa, uczucie, nastrój

300. Serce – czynnik wyższego rzędu, uczucie

301. Serdeczność – uczucie

302. Siła – cecha procesów emocjonalnych

303. Skąpstwo – postawa

304. Sknerstwo – postawa

305. Skrępowanie – emocja, postawa

306. Skwapliwość – postawa

307. Słabość – emocja

308. Służalczość – postawa

309. Smutek – emocja

310. Spełnienie – uczucie, postawa

311. Spięcie – czynnik motywacyjny, emocja

312. Spokój – uczucie

313. Spontaniczność – postawa, uczucie

314. Spór – czynnik motywacyjny

315. Sprawiedliwość – postawa

316. Sprawność – cecha

317. Sprzeciw – zachowanie, czynność motywacyjna

318. Srogość – postawa

319. Starcie się – umiejętność, czyn motywacyjny

320. Strach – emocja

321. Strata – emocja, uczucie

322. Stres – emocja, uczucie

323. Subtelność – uczucie, nastrój, postawa

324. Sukces – uczucie

325. Sumienie – czynnik motywacyjny

326. Surowość – uczucie, postawa

327. Swoboda – nastrój, uczucie

328. Sympatia – uczucie

329. Szacunek – uczucie, postawa

330. Szał – emocja, afekt, porwanie emocjonalne

331. Szantaż emocjonalny – czynnik motywacyjny, postawa

332. Szantaż uczuciowy – czynnik motywacyjny, postawa

333. Szczeniactwo – postawa

334. Szczerość – postawa, uczucie

335. Szczęście – uczucie

336. Szczodrość – postawa

337. Szlachetność – postawa, uczucie

338. Śmiałość – postawa, zdolność

339. Świadomość – umiejętność ludzka, stan skupienia

340. Tarcie wewnętrzne – czynnik motywacyjny

341. Tchórzostwo – postawa

342. Terror – emocja, czyn motywacyjny

343. Tępota – cecha umysłu, brak umiejętności lub komunikacji, postawa

344. Tęsknota – uczucie

345. Tkliwość – uczucie, postawa

346. Tortura – emocja, czynnik motywacyjny

347. Trema – emocja

348. Trwanie – cecha procesu związanego z emocją

349. Trwoga – emocja

350. Uczciwość – uczucie, postawa

351. Uczuciowość – postawa

352. Uczynność – postawa

353. Udawanie – postawa

354. Udręka – emocja, uczucie, nastrój

355. Ufność – uczucie, postawa, nastrój

356. Ujma – emocja, uczucie

357. Ukochanie – uczucie, nastrój

358. Uległość – postawa, nastrój

359. Umiarkowanie – postawa, zachowanie

360. Umiłowanie – uczucie, postawa

361. Uniżenie – emocja, uczucie, postawa, nastrój

362. Upadek – emocja, uczucie

363. Upojenie – emocja, uczucie, postawa, umiejętność, nastrój

364. Upokorzenie – emocja, uczucie, postawa

365. Uprzedzenie – postawa

366. Uprzejmość – postawa

367. Uraza - emocja

368. Usidlenie – emocja

369. Usposobienie – gotowość do czegoś, nastrój

370. Ustępliwość – postawa

371. Uśmiech losu – czynnik motywacyjny, nastrój

372. Utrapienie – emocja, nastrój

373. Uwaga – ukierunkowanie czynności poznawczych, zdolność

374. Uwolnienie – uczucie, nastrój

375. Walka – czynnik motywacyjny, umiejętność, brak umiejętności

376. Waśń – konflikt emocjonalny, czynnik motywacyjny

377. Wdzięczność – uczucie, postawa

378. Wesołość – nastrój

379. Wiara – uczucie, czynnik motywacyjny, postawa

380. Wiarygodność – uczucie, postawa

381. Wielkoduszność – postawa

382. Wigor – cecha emocji, emocja, nastrój

383. Władza – postawa

384. Wolna przestrzeń życiowa – uczucie, umiejętność

385. Wolność – uczucie, umiejętność, nastrój

386. Wrażliwość – uczucie, postawa, umiejętność

387. Wrogość – emocja, postawa, nastrój

388. Wstręt – emocja

389. Wstyd – uczucie

390. Wszechmoc – uczucie, nastrój

391. Wszechpotęga – postawa, nastrój

392. Wściekłość – emocja, nastrój

393. Wybaczenie – uczucie, nastrój

394. Wybuchowość – nastrój

395. Wyczekiwanie – nastrój

396. Wygoda – emocja, nastrój

397. Wylewność – cecha ekspresji emocji

398. Wyniosłość – emocja, postawa

399. Wyrozumiałość – uczucie, postawa, nastrój, umiejętność

400. Wyzwolenie – uczucie, nastrój, umiejętność

401. Wulgarność – emocja, zachowanie

402. Wzburzenie – emocja, nastrój

403. Zachwyt – uczucie, nastrój, postawa, umiejętność

404. Zaczepność – postawa

405. Zadbanie – postawa

406. Zadowolenie – emocja, uczucie, nastrój, umiejętność

407. Zadziwienie – uczucie, nastrój, postawa

408. Zakłamanie – emocja, postawa, brak umiejętności emocjonalnych

409. Zakłopotanie – uczucie, nastrój

410. Zakochanie – emocja, nastrój

411. Zaleta – cecha umysłu i serca, zachowanie

412. Załamanie – czynnik motywacyjny, nastrój

413. Zamieszanie – czynnik motywacyjny, nastrój

414. Zamroczenie – emocja, nastrój

415. Zaniedbanie – postawa, nastrój

416. Zapał – postawa, nastrój, umiejętność

417. Zapalczywość – postawa, nastrój

418. Zapomnienie – uczucie, nastrój

419. Zarozumiałość – postawa

420. Zaskoczenie – czynnik motywacyjny

421. Zasmucenie – uczucie, nastrój

422. Zaspokojenie – nastrój

423. Zaszczyt – cecha, uczucie, nastrój

424. Zaufanie – uczucie, postawa, umiejętność, nastrój

425. Zawierzenie – uczucie, nastrój

426. Zawiść – emocja

427. Zawładnięcie – emocja, nastrój

428. Zawód – emocja

429. Zawstydzenie – emocja, uczucie, postawa, nastrój

430. Zawziętość – emocja, nastrój, brak umiejętności emocjonalnych

431. Zazdrość – emocja

432. Zażenowanie – uczucie, nastrój

433. Zbytek – postawa

434. Zdenerwowanie – emocja, czynnik motywacyjny

435. Zdumienie – emocja, uczucie, postawa, nastrój

436. Zdziwienie – emocja, uczucie, postawa, nastrój

437. Zepsucie – emocja, nastrój, postawa

438. Zgorszenie – emocja, nastrój, postawa

439. Zgroza – emocja, nastrój

440. Zimna wojna – czynnik motywacyjny, brak umiejętności emocjonalnych

441. Zimno – emocja, nastrój

442. Złość – emocja, nastrój

443. Zmagania – czynnik motywacyjny

444. Zmieszanie – uczucie, postawa, nastrój

445. Zmora – emocja, nastrój

446. Zmysłowość – emocja, nastrój, umiejętność

447. Zniechęcenie – emocja, nastrój, postawa

448. Zniecierpliwienie – emocja, nastrój, postawa

449. Zniewaga – uczucie, nastrój

450. Znieważenie – uczucie, nastrój, emocja

451. Zniewolenie – uczucie, emocja, nastrój

452. Zniszczenie – nastrój, uczucie

453. Znudzenie – nastrój, emocja, postawa

454. Zobojętnienie – postawa, nastrój

455. Zrozumienie – postawa, nastrój, uczucie

456. Zuchwalstwo – postawa, emocja

457. Zysk – czynnik motywacyjny

458. Żal – emocja, uczucie

459. Żar – uczucie, emocja, nastrój

460. Żarliwość – postawa

461. Żartobliwość – postawa, uczucie

462. Życzliwość – postawa, uczucie