W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

Jak rozpoznać uzależnienie? Jakie są pierwsze niepokojące objawy uzależnienia od alkoholu? Kiedy najlepiej podjąć leczenie?

 

Na początku jest PICIE TOWARZYSKIE - To ten czas, gdy picie sprawia przyjemność.

Zdarza się jednak tak, że picie towarzyskie kończy się, a alkohol jest nam "potrzebny" w bardzo wielu dziedzinach życia. Zaczyna się równia pochyła, w jedną stronę. W dół.

Faza 1 OSTRZEGAWCZA

Poczucie posiadania kontroli nad ilością wypijanego alkoholu wzrasta i nie pozwala na rozpoznanie, że już dawno skończyło się picie towarzyskie. Zaczynamy być zależni od alkoholu, a czerwona lampka nie zapala się, nie ostrzega. Nie zauważamy, że w trakcie spotkania towarzyskiego szukanie okazji do picia, inicjowanie wypijania kolejek jest głównie naszą domeną. Wciąż jesteśmy przeświadczeni, że kontrolujemy ilość wypijanego alkoholu i często alkohol „spełnia zadanie, jakie mu powierzyliśmy” – daje poczucie luzu, radości, śmiałości. Pozwala na dobrą zabawę i czuć się swobodnie w towarzystwie. Alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięć, a rozpoczęte picie coraz częściej kończy się „urwaniem filmu”, Zaczynamy pić w ukryciu, w samotności, na kaca.

Faza 2 KRYTYCZNA

Pojawiają się wyrzuty sumienia – „kac moralny”, zaczynamy „klinować”. „Klin” przynosi ulgę. Zaczynamy zaniedbywać rodzinę, mimo że deklarujemy jej szczególną rolę w naszym życiu. Konflikty małżeńskie stają się codziennością. Coraz częściej nieobecności w pracy utrudniają nam utrzymanie rodziny. Tracimy pracę. Usprawiedliwiamy picie licznymi okazjami. Wzrasta w nas agresja skutkująca nierzadko konfliktami z prawem. Już nam nie zależy na tym, jak nas widzą inni - zaniedbujemy wygląd zewnętrzny. Pojawiają się zaburzenia popędu seksualnego. Zaczynamy pić ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia. Udowadniamy sobie i innym posiadanie „silnej woli”, składamy deklaracje, przysięgamy abstynencję. Staje się to  nagminne i nagminnie nie dotrzymujemy słowa. W naszym życiu dominuje poczucie pustki, bezradności, samotności i beznadziei. Tak zaczyna się i kończy każda doba, każda chwila.

Faza 3 CHRONICZNA

Wchodzimy w fazę picia chronicznego. Pojawiają się okresy długotrwałego opilstwa, picie poranne, upijanie się w samotności, spadek tolerancji na alkohol. Sięgamy po alkohole niekonsumpcyjne, rozpada się więź rodzinna. Nałóg jest coraz bardziej wymagający. Kończą się nam dostępne fundusze i zaczynamy wynosić rzeczy z domu, kradniemy - w celu zdobycia alkoholu. Degradacja zawodowa i społeczna to stan pogłębiający się. Pijąc, stawiamy kolejny krok ku otępieniu alkoholowemu „wtórny analfabetyzm”. Alkohol staje się naszym jedynym celem w życiu, pojawiają się psychozy alkoholowe „delirium”, padaczka alkoholowa, choroby somatyczne - polineuropatia, marskość wątroby, skrajne wyczerpanie organizmu. Następną „fazą”, która może nas spotkać to przedwczesna ŚMIERĆ.

Ale...

To wciąż jeszcze nie koniec.

Jest wybór – Na każdym etapie MOŻESZ ZACZĄĆ LECZENIE


FAZY POWROTU DO ZDROWIA

Pełna akceptacja trzeźwości i abstynencji. Zmiana stylu życia, twórcze wykorzystanie czasu wolnego uczenie się znajdowania przyjemności w trzeźwym życiu.

Rekonstrukcja więzi rodzinnych i praca nad ulepszeniem życia rodzinnego. Angażowanie się w pomaganie innym ludziom odzyskiwanie zaufania i akceptacji ze strony najbliższych osób. Odzyskiwanie szacunku dla siebie samego. Poprawa zdolności do współżycia seksualnego.

Dbanie o odpowiednie odżywianie się, regularny sen i wypoczynek.

Trenowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi.

Trenowanie praktycznych umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi.

Trenowanie umiejętności zapobiegania nawrotom picia. Zdobywanie wiedzy o procesie nawrotu picia i sygnałach ostrzegawczych. Przygotowywanie się do systematycznego uczestnictwa w programie AA, jeśli potrzebujemy takiego wsparcia.

Praca nad konstruktywnymi i trzeźwymi kontaktami z innymi ludźmi, praca nad poprawą kontaktów z członkami własnej rodziny.

Budowanie poczucia własnej wartości. Budowanie nowej wizji własnego życia w trzeźwości. Rozpoznawanie własnego systemu iluzji i zaprzeczeń. Zdobywanie wiedzy o mechanizmach uzależnienia, rozpoczęcie pracy nad rozwojem duchowych aspektów życia.

Rozpoznawanie własnych uszkodzeń emocjonalnych i duchowych, uznanie faktu własnego uzależnienia i nadzieja na uratowanie siebie.

Dostrzeganie faktu utraty zdolności do kierowania swoim własnym życiem, rozpoznawanie i uznawanie faktu własnej bezsilności wobec alkoholu, uświadamianie sobie szkód we własnym życiu spowodowanych przez alkohol, zdobywanie wiedzy o objawach i naturze uzależnienia od alkoholu.

Uczestnictwo członków rodziny w programie pomocy psychologicznej dla rodzin.

Rozpoczęcie systematycznej terapii uzależnienia, początek zdawania sobie sprawy z własnej choroby, dłuższe przerwy w piciu i kontakty z terapeutą, terapeutami i grupami samopomocy leczenie uszkodzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych.


ETAPY TERAPII

Detoksykacja*), przerwanie ciągu, odtruwanie organizmu leczenie farmakologiczne zaburzeń psychicznych i somatycznych budowanie świadomości problemu, otwarcie się na informacje o uzależnieniu i sposobach wychodzenia z nałogu, wypracowanie motywacji do zachowania abstynencji, uznanie swojej bezsilności wobec nałogu, dopuszczenie wizji trzeźwego życia, tworzenie planu zmiany swoich zachowań i próby konsekwentnego realizowania go. Rehabilitacja, korzystanie z indywidualnych i grupowych form pomocy terapeutycznej w celu zrozumienia siebie, rozwiązywania swoich problemów, nawiązywanie kontaktu z rodziną i zachęcenie najbliższych do terapii małżeńskiej i rodzinnej, troska o swoje zdrowie i kondycję fizyczną, dbanie o higienę psychiczną - umiejętne, konstruktywne rozładowywanie napięć psychicznych w sytuacji stresowej, praca nad rozwojem osobistym w grupach samopomocowych np. AA, grupy wsparcia. Umacnianie się w dążeniu do trzeźwości przez korzystanie z różnych form wsparcia, np. porady indywidualne i obozy psychoterapeutyczne.

*)detoksykacja - odtruwanie, przerywanie ciągu picia

Samorealizacja

Angażowanie się w pomaganie innym, potrzebującym pomocy. Zmiana zainteresowań. Rekonstrukcja więzi rodzinnych i troska o odbudowę uczuć i zaufania. Uczenie się bycia na trzeźwo w różnych sytuacjach towarzyskich. Twórcze wykorzystanie czasu wolnego

TRZEŹWOŚĆ

ZMIANA STYLU ŻYCIA, PEŁNA AKCEPTACJA TRZEŹWOŚCI

JAKO STANU CIAŁA, UMYSŁU I DUCHA.

(Autor: mgr Małgorzata B. Licau)