W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

  • Uważam, że człowiek jest wielowymiarową całością i podmiotem we wszystkich relacjach i aspektach życia;
  • Uważam, że podstawą pomocy w wychodzeniu z uzależnień jest zdobywanie rzetelnej wiedzy o uzależnieniu, o sposobach radzenia sobie z nawrotami choroby, postępowania w sytuacjach zagrażających abstynencji i zapobiegania powstawaniu takich sytuacji;
  • Uważam, że dobrym uzupełnieniem różnorodnych terapii są spotkania grup samopomocowych pracujących na Programie 12 Kroków (Anonimowych Alkoholików, Anonimowych Narkomanów, Anonimowych Hazardzistów oraz dla osób współuzależnionych grupy Al-Anon);
  • Uważam, że każdy ma równe możliwości bez względu na wiek, płeć, kolor skóry, stan cywilny, orientację seksualną, przekonania religijne i polityczne czy niepełnosprawność.

Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2015 GetSober24.