W PRYWATNEJ PRACOWNI POMOCY GetSober24 otrzyma wsparcie i pomoc każdy, kto pragnie wyjść z uzależnienia. Korzystając z pomocy GetSober24 nie figurujesz w żadnej bazie danych osób uzależnionych.

Agresja dziecka nie bierze się znikąd. W parze idzie za nią (albo jest źródłem) agresja i przemoc w domu. Niewydolni wychowawczo rodzice i wychowawcy często starają się przerzucać problemy, i co gorsza winę na innych. Szukają "rozwiązania" poza sobą, a reagowanie na te zachowania odbierają jako wrogie czy zbędne.

Tłumaczenie agresji jakimiś zaburzeniami, często powoduje brak reakcji, która płynie bezpośrednio z lęku wychowawcy lub/i rodzica. Brak rozmów, współdziałania w zamian pojawia się poszukiwanie "winnych" i przerzucanie się winą. To powoduje brak umiejętności odnajdywania rozwiązań, poszukiwania współpracy. Efektem jest bezkarność agresora.

Bezkarna agresja zawsze rośnie w siłę. Obserwujemy wtedy okrutne pobicia, morderstwa w wykonaniu coraz młodszych dzieciaków. Czy "opłaca" się nauczycielom chować problemy wychowawcze oparte na agresji i przemocy uczniów w myśl "dobrego imienia szkoły" lub tzw."świętego spokoju", ryzykować dobro, zdrowie, życie innych uczniów? Jest tylko jedna odpowiedź: NIE!

Usterkowanie nauczycieli, wychowawców na wniosek rodzica/ów, bo "nie życzę sobie rozmów na temat mojego dziecka", to droga donikąd, to ślepa ulica. Pytanie do ucznia:"wracasz do domu z mamą czy z tatą?" -.To normalne pytanie! To nie jest ingerencja w rodzinne układy! Wiedza ta jest potrzebna np. do tego, by przygotować się do rozmowy z jednym z rodziców., z tym z rodziców, które właśnie pojawi się za chwilkę w szkole. To nie atak na dziecko ani na "metody wychowawcze rodzica", to TROSKA, chęć pomocy, próba zrozumienia.

Możemy nadal udawać jako pedagodzy, że problemu nie ma. Że jeśli jest, to niewielki. Ale czy w ten sposób ochronimy agresora? Czy ochronimy inne dzieciaki?

(Poniżej artykuł innych specjalistów)

https://www.sosrodzice.pl/agresywny-uczen-terroryzuje-cala-klase-co-robic/?fbclid=IwAR2Cwf1Z3QK2sEz3jhXu34XPtkPN_BQ_EfITLOw7qTqmWi5RULuR8YdlKP0